Administratieve ondersteuning

De deadline van de jaarrekening levert menig ondernemer jaarlijks veel stress op. Dit is helemaal niet nodig. Wij kunnen namelijk heel wat administratief werk uit handen nemen:

  • het samenstellen van het balansdossier
  • het opstellen van de (interne) jaarrekening
  • het uitvoeren van berekeningen van complexe jaarrekeningposten
  • IFRS-implementaties
  • interne audits
  • het voeren van salarisadministratie

Dit betekent een tijdelijke uitbreiding van de financiële administratie op het moment dat het nodig is, actuele expertise van wet- en regelgeving, een betere onderbouwing van aannames omtrent complexe jaarrekeningposten, een kwaliteitsverbetering van het rapportageproces, het balansdossier en de jaarrekening en een kostenbesparing omdat de controlerend accountant efficiënter kan werken.

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:  

Marcel Verstappe AA

E-mail: marcel.verstappe@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 21
Telefoon: 076 - 522 53 30

Klik hier voor een overzicht van ons accountancy team.

 

Neem contact op