Pre-audit services

Ondernemen is vooruitzien en waar mogelijk anticiperen. Zeker als er sprake is van een groei-scenario. Daarbij is het essentieel om grip te houden op de ontwikkelingen en uw interne organisatie te laten meegroeien. Onze pre-audit services kunnen zeer waardevol zijn in de voorbereiding naar de verplichte accountantscontrole.

Heeft u al een controlerend accountant? Dan helpen wij  u graag bij het opstellen van het basisdossier en de jaarrekening. Daarbij kunnen wij ook een beschrijving opstellen van uw interne organisatie. Uw controlerend accountant kan dan efficiënt aan de slag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hugo Fransen

drs. Hugo Fransen RA

E-mail: hugo.fransen@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 19
Telefoon: 076 - 522 53 30

 Klik hier voor een overzicht van ons Audit & Assurance team.

Neem contact op