Subsidie controle

Bij subsidies is het belangrijk om vooraf een goed inzicht te krijgen in de voordelen van de subsidie enerzijds en het extra werk dat het met zich meebrengt anderzijds. Vaak bent u namelijk verplicht om een specifieke projectadministratie bij te houden over het subsidie-project.

Het is daarom te adviseren om ons zo vroeg mogelijk in een dergelijk traject te betrekken - als het kan al bij de aanvraag – om zo een hoop frustratie te voorkomen en eventuele terugbetaling te vermijden.

Mocht subsidie wel een goede optie blijken, dan controleren wij graag de financiële verantwoording en geven daarbij een controleverklaring af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs. Hugo Fransen RA

E-mail: hugo.fransen@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 19
Telefoon: 076 - 522 53 30

 Klik hier voor een overzicht van ons Audit & Assurance team.

Neem contact op