Vrijwillige controle

Inhoudelijk verschilt een vrijwillige of statutaire controle niet of nauwelijks van een wettelijke. Dus ook als u vrijwillig of opgedragen door statuten een controle van de jaarrekening wenst, kunt u rekenen op onze professionele en persoonlijke ondersteuning. Dat geldt overigens voor alle mogelijke onderzoeksopdrachten waar de expertise van vakkundige accountants vereist is.

Een vrijwillige controle wordt vaak uitgevoerd als;

  • een directie financiële verantwoording wil afleggen aan het bestuur;
  • een directie zekerheid aan derden wil verstrekken (bank, financier).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs. Hugo Fransen RA

E-mail: hugo.fransen@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 19
Telefoon: 076 - 522 53 30

 Klik hier voor een overzicht van ons Audit & Assurance team.

Neem contact op