Wettelijke controle

De wettelijke controle is verplicht als een organisatie twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de volgende drie criteria;

  • een omzet van € 12 miljoen of meer;
  • een balanstotaal van € 6 miljoen of meer;
  • 50 medewerkers of meer.

Bij het uitvoeren van een wettelijke controle volgen wij een gestructureerde aanpak, die uitstekend aansluit bij de karakteristieken van het MKB. We starten met een interim-controle in het najaar, gericht op de bedrijfsprocessen en interne informatiestromen. Vervolgens voeren wij een volledig onafhankelijke controle op de jaarrekening uit, resulterend in een accountantsverklaring die aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Gedurende het hele proces denken wij proactief met u mee, doen aanbevelingen en rapporteren over risico´s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

drs. Hugo Fransen RA

E-mail: hugo.fransen@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 19
Telefoon: 076 - 522 53 30

 Klik hier voor een overzicht van ons Audit & Assurance team.

Neem contact op