Bedrijfsadvies

Onze dienstverlening richt zich op ondernemers, bestuurders, management en aandeelhouders van ondernemingen waarbij op diverse vlakken die van belang zijn om ondernemerschap op optimale wijze in te vullen wordt geadviseerd. Het fungeren als sparringpartner voor de ondernemer maakt hiervan deel uit. Wij kunnen u begeleiden bij het nemen van uw ondernemers beslissingen en de gevolgen hiervan in kaart brengen.

De diensten die wij u daarvoor aanbieden zijn onder andere:

 • aan- en verkoopbegeleiding ondernemingen
 • management buy in en management buy out
 • uitvoeren due diligence onderzoeken
 • waardebepaling onderneming
 • begeleiden bij investerings- en financieringsvraagstukken
 • opstellen meerjaren (business) plan inclusief scenarioanalyse
 • fungeren als sparring partner voor ondernemer en management bij (strategisch) beleid
 • tijdelijk invullen van managementfuncties (interim-management)
 • optreden als waarderingsdeskundige
 • begeleiden van ondernemers en management in neergaande situaties
 • herstructureren en saneren ondernemingen
 • (her)financieren onderneming in neergaande situaties

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Joost van Rooij RA RV

E-mail: joost.vanrooij@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 22 78 47 94
Telefoon: 076 - 522 53 30

 

Neem contact op