Pensioen eigen beheer
feb
12

Pensioen eigen beheer

In 2014 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving een wijziging in de richtlijnen aangenomen die een forse invloed op uw jaarrekening zou kunnen hebben. De pensioenregeling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer mag in veruit de meeste gevallen niet langer op fiscale grondslagen worden gewaardeerd. Het was tot voor kort mogelijk de pensioenvoorziening van de DGA in eigen beheer op commerciële grondslagen of op fiscale grondslagen te waarderen. Onderstaand zetten we de meest gestelde vragen over deze wijziging op een rijtje.

Waarom is deze wijzing in de richtlijnen doorgevoerd?

Deze wijziging is doorgevoerd om de jaarrekening een zo realistisch mogelijk beeld te laten geven van de werkelijkheid. De commerciële waarde van de pensioenvoorziening sluit meer aan bij de werkelijkheid dan de fiscale waardering hiervan.

Wat stelt die “commerciële waarde” van de pensioenvoorziening eigenlijk voor?

De commerciële waarde van de pensioenvoorziening is een zogenaamde “beste schatting” van de verplichting die benodigd is om het pensioen levenslang uit te kunnen keren.

Wat is het verschil tussen die commerciële waarde en de fiscale waarde die vorig jaar nog in mijn jaarrekening stond?

De fiscale waardering is gebaseerd op grondslagen die in de fiscale wetgeving zijn voorgeschreven. Deze voorgeschreven grondslagen leiden in de meeste gevallen tot een lagere waardering van de voorziening in vergelijking met de commerciële waardering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat  de Belastingdienst rekent met een rente van 4%, waar commercieel met een marktrente wordt gerekend. De marktrente ligt momenteel doorgaans flink lager dan 4%.

Is de berekening op fiscale gronden in voorgaande jaren dan fout geweest?

Nee, de berekening is de voorgaande jaren niet fout geweest. De wetgever heeft besloten de regels voor de jaarrekening te wijzigen omdat de fiscale waardering niet in alle gevallen meer goed aansloot bij de werkelijke situatie. De fiscale waarde van de voorziening dient nog steeds gehanteerd te worden in de aangifte vennootschapsbelasting.

Moet de commerciële waarde in de jaarrekening of zijn er manieren om de fiscale waarde te blijven gebruiken?

Voor kleine rechtspersonen blijft de mogelijkheid bestaan om het pensioen te waarderen tegen de fiscale regels. Deze mogelijkheid geldt echter alleen als de hele jaarrekening op fiscale grondslag wordt opgesteld.

Krijg ik nu ook meer pensioen?

Nee, uw opgebouwde pensioenaanspraak verandert niet door de gewijzigde wetgeving. Alleen de waardering voor de te vormen voorziening wijzigt.

Waarom staat er een belastingvordering in de jaarrekening op mijn balans?

Omdat er een verschil bestaat tussen de pensioenverplichting in de jaarrekening en in de aangifte vennootschapsbelasting. Veelal zal de commerciële stand van de pensioenvoorziening, die in de jaarrekening staat vermeld, hoger zijn dan de fiscale stand die in de aangifte is opgenomen. Om rekening te houden met de belastingeffecten hiervan, wordt een “actieve belastinglatentie” gevormd, ofwel een belastingvordering, in de jaarrekening.

En als ik nu dividend wil uitkeren?

Op het moment dat u dividend wilt uitkeren dient nagegaan te worden in hoeverre deze dividenduitkering leidt tot een ongeoorloofde uitholling van het dekkingsvermogen ten behoeve van de pensioenverplichting. Hiervoor dient wederom een berekening van de waardering van de pensioenverplichting gemaakt te worden. De Belastingdienst heeft hiervoor een rekenmodel opgesteld. De grondslagen in dit rekenmodel wijken weer af van de grondslagen die gebruikt dienen te worden voor de berekeningen van de pensioenvoorzieningen in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting.

Heb ik er last van?

U betaalt niet meer of minder belasting, dus in dat opzicht heeft u geen last van deze wijziging. De wijziging heeft wel invloed op uw balans in de jaarrekening. Mocht uw bankier daar vragen over stellen, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw accountmanager.

Nog vragen?

Misschien staat uw vraag niet in bovenstaand rijtje of wilt u wellicht meer weten. Bijvoorbeeld hoeveel pensioen u nu precies ontvangt als u met pensioen gaat, hoe uw financiële plaatje eruit ziet als u met pensioen gaat of hoe uw financiële plaatje er nu uitziet. Neem in dat geval gerust contact op met uw accountmanager of fiscaal accountmanager.

Download hier de folder.