Nog steeds in de war?
apr
24

Nog steeds in de war?

Weet u het nog? In april 2016 organiseerde Witlox VCS twee bijeenkomsten over de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (de VAR) en de nieuwe wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA).

De impact van de Wet DBA was groot vertelden we u. U kon er als opdrachtgever niet zomaar vanuit gaan dat de opdrachtnemer niet stiekem toch (fiscaal) bij u in dienst was/kwam. De Belastingdienst kwam met Modelovereenkomsten die u als opdrachtgever kon gebruiken om dit te voorkomen. Deze modellen bleken echter in de praktijk niet altijd passend. Voor enkele van onze klanten stuurden we de Belastingdienst onze eigen (passende) modellen. We waren daarin echter niet de enige zodat we meestal maanden moesten wachten om uiteindelijk te horen dat de fiscus niet akkoord ging met een bepaald onderdeel van de overeenkomst. Dit onderdeel aanpassen ging niet zomaar. De fiscus verlangde dat de overeenkomst weer opnieuw ingestuurd moest worden en door een andere inspecteur werd beoordeeld. Deze inspecteur ging vervolgens om een andere reden weer niet akkoord. Veel andere accountantskantoren bewandelden ditzelfde doodlopende pad. De praktijk bleef in onzekerheid achter met niet-passende modelovereenkomsten.

In de politiek gingen stemmen op om weer terug te keren naar de VAR. Dit is voorlopig niet de bedoeling. Wel is afgesproken dat de handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort. Eerst tot 1 juli 2018 maar inmiddels tot 1 januari 2020! Of van uitstel afstel komt, zullen we nog moeten merken.

Wat betekent dit voor u? U hoeft zich normaal gesproken geen zorgen te maken dat de fiscus u aanspreekt op niet-afgedragen loonheffingen. Ook zal ze geen boetes opleggen. Alleen bij “kwaadwillenden” kan de fiscus nog ingrijpen. Over welke hebben we het dan? De staatssecretaris heeft aangegeven dat de fiscus kan handhaven als zij kan bewijzen dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking bij een evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Kortom, pas als de schijnzelfstandigheid er wel heel dik bovenop ligt kan de fiscus nog ingrijpen.

Twijfelt u over uw relatie met een opdrachtgever of opdrachtnemer? Neem dan gerust contact op met uw accountmanager.