Vegetatiedaken en verticale tuinen, de oplossing?
jun
12

Vegetatiedaken en verticale tuinen, de oplossing?

Regelmatig vraag ik me af hoe de wereld “van morgen” eruit zal zien. Op allerlei vlakken versnellen de ontwikkelingen. Ik doel dan niet alleen op veranderingen ten aanzien van digitale technologie en de gevolgen daarvan. Ik denk met name aan de veranderingen op terreinen zoals het sociale, maatschappelijke, demografische, klimatologische etc. Een gemiddeld mens heeft naar mijn gevoel niet de tijd of de capaciteit om alles bij te houden, laat staan daarop te anticiperen. Dat is geen waardeoordeel, maar een vaststelling van feiten die is gebaseerd op hetgeen ik zie in mijn directe omgeving.  

Omdat we dus niet alles in de gaten en bij kunnen houden, maak ik mij zorgen dat er wellicht essentiële veranderingen in de leefomgeving over het hoofd worden gezien. Bijvoorbeeld weinig mensen staan er bij stil dat als gevolg van de mondiale mobiliteit allerlei dier- en plantensoorten zich op plekken gaan vestigen, waar ze van origine niet thuishoren. ‘Nou en’ zult u wellicht denken, totdat dus wel dat giftig spinnetje, zoals de Steatoda Nobilis, langs de binnenkant van uw slaapkamerraam wandelt. Dergelijke spinnetjes hebben zich namelijk al in Nederland gevestigd, net zoals de voor mensen venijnige Reuzenberenklauw en Ambrosia. Van de eerste plant krijg je brandwonden en van de tweede overmatige hooikoorts. Er zal snel veel budget moeten worden vrijgemaakt om de ellende van dergelijke dier- en plantensoorten te bestrijden.

Overigens wordt op sommige veranderingen waar ik op doel, door overheden al wel ingespeeld. Iedereen wordt aangespoord om zonnepanelen op het dak te kieperen om op een milieuvriendelijke manier energie te produceren. Evenzo wordt er stevig gepromoot om met windmolens stroom te gaan produceren. Door de overheid wordt er ook aangestuurd op zogenaamde klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Het doel is de schade te beperken van de klimaatverandering. Omdat verwacht wordt dat er periodes van langdurige droogte gaan komen, maar daarnaast ook extreme hoosbuien die wateroverlast gaan veroorzaken, wordt onze waterhuishouding van sloten, watergangen, retentiebekkens en -vijvers daarop ingericht. Daarnaast wordt “verstening” bestreden en moet er om die reden meer groen komen om water vast te houden.

Het uitgangspunt is dat op heel veel terreinen door overheden op allerlei manieren inspanningen gepleegd moeten worden om tal van nadelige effecten te bestrijden. Dat vergt  visie, professionaliteit, tijd en veel geld en dat voor onderwerpen waar het merendeel van ons de flauwste notie heeft. Omdat al die  bestedingen met algemene middelen gefinancierd moeten worden, moet ieder zich achter de oren krabben bij elke belastingverlaging. Immers die gaat (in)direct ten koste van uw leefomgeving en het toekomstige niveau van sociale en maatschappelijke voorzieningen.

Ook kunt u zich als particulier betrekken bij de bestrijding van deze nadelige effecten. Particulieren worden bijvoorbeeld gestimuleerd om vegetatiedaken aan te leggen of verticale tuinen. Indien daarvoor een groenverklaring kan worden afgegeven, kan er vanwege deze groenprojecten een meerjarige rentekorting worden gekregen voor eventuele financieringen die nodig zijn voor de aanleg. Voor de goede orde meld ik dat het giftige spinnetje daarmee niet weg gaat. Daar is veel meer voor nodig….