Is uw bv een klein of toch micro sterretje
sep
04

Is uw bv een klein of toch micro sterretje

Op 14 maart jongstleden is Stephen Hawking ons ontvallen. Hij was een briljante Brits natuurkundige, kosmoloog en wiskundige. Hawking is 76 jaar geworden en ondanks een slopende ziekte wist hij tot het laatst inspirerende artikelen te publiceren. In zijn laatste artikel, dat zes weken na zijn overlijden is gepubliceerd en dat hij schreef met de Belgische wetenschapper Thomas Hertog, heeft hij gesteld dat er maar één heelal is en dat dit eindig is. Wellicht geeft u dit als aardse sterveling een beetje houvast. Deze stelling is onderbouwd met de zogenaamde snaartheorie, maar dit voor de echte fijnproevers. Zelfs voor hen die de voetjes altijd nuchter op de grond hebben, is het heelal een ondoorgrondelijk wonder. Als op een heldere nacht zoveel miljarden lichtjes van ver op ons naar beneden stralen, blijken wij maar hele nietige wezentjes. Denk voortaan bij dit fonkelende schouwspel aan Stephen Hawking. Ergens houdt het firmament op en wij zijn relatief bezien inderdaad extreem micro.
Wat groot, klein of micro is, is overigens subjectief. Een ondernemer kan grote en kleine zorgen op zijn kerfstok hebben, maar kan desondanks door een accountant als micro worden aangemerkt. In de accountancy zijn rechtspersonen namelijk in categorieën ingedeeld. Natuurlijke personen met een onderneming vormen voor accountants een buitencategorie. Die zijn niet meegenomen in de indeling van micro, kleine, middelgrote of grote rechtspersonen. Er wordt getoetst aan drie criteria om de omvang van een rechtspersoon te bepalen. In geval er bij twee criteria een positief krulletje gezet moet worden, bepaalt dit de indeling.
Van een micro-onderneming is volgens de accountancy sprake bij een netto-omzet onder € 700.000, een balanstotaal dat € 350.000 niet overschrijdt en/of bij een gemiddeld aantal medewerkers tot en met 10. Veel ondernemers die toch grote zaken doen met hun bv, zijn als gevolg van deze criteria toch micro. Van een kleine onderneming is volgens deze formule met drie variabelen sprake bij een balanstotaal tot € 6.000.000, een netto-omzet van € 12.000.000 en/of minder dan 50 medewerkers.
In geval de rechtspersoon op twee van de volgende drie criteria positief scoort, is deze in accountantstermen middelgroot. Dan moet het balanstotaal niet hoger zijn dan € 20.000.000 en/of de netto-omzet € 40.000.000 niet overschrijden en/of dienen er minder dan 250 medewerkers in dienst te zijn. Overstijgt uw concern twee van de laatst genoemde criteria dan is dit groot! Voor het geval u het zelf wilt nazoeken, kan ik verwijzen naar boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
De categorie waartoe de rechtspersoon behoort, bepaalt de wijze waarop het jaarrapport en de publicatiestukken tot stand dienen te komen. Vragen zoals of fiscale cijfers gehanteerd mogen worden en of er extra regels en vastleggingen toegepast moeten worden, sluiten hierbij aan. Als u zich schaart naast onze accountants en de dikke Handleiding Regelgeving Accountancy gaat uitpluizen, ziet u wellicht uiteindelijk sterren voor uw ogen. Om ook dit te relativeren, past dan een moment van overdenking. Stephen Hawking heeft immers beredeneerd dat alles eindig en relatief is…