Romeinse haantjes
nov
20

Romeinse haantjes

Ik spaar van alles van de geschiedenis van de kip met een aardige uitgebreide verzameling tot gevolg. Van de collectie maakt ook een vijftal Romeinse haantjes uit de 1ste tot 3de eeuw deel uit. Wie denkt dat die Romeinse haantjes iets te maken hebben met “haantjesgedrag” uit die tijd, heeft het fout. Die haantjes werden door veel Romeinen uit bijgeloof gedragen. Zij geloofden dat ze de duisternis en donkere machten verdreven. Onze torenhanen, die inmiddels met regelmaat van kerkspitsen omlaag worden gehaald, vinden hierin hun oorsprong.

Het komt wellicht vreemd over, maar ik sluit niet uit dat de functionaliteit van die Romeinse haantjes terugkomt. Velen hopen immers dat duisternis en donkere machten van ons vandaan blijven. Als in de krant komt dat president Trump dreigde het INF-kernwapenverdrag op te zeggen, baart dat zorgen. Weliswaar deed zijn tegenspeler president Poetin dat al meerdere keren, maar de vrees bestaat dat zonder dit verdrag de Koude Oorlog terugkeert.

We leven in een tijd waarin allerlei wereldleiders zich lijken te manifesteren met haantjesgedrag. Voor hen draait het nog steeds om macht, invloedsferen en economisch gewin. In dat kader zette wereldleider Trump zijn deal over een wapenleverantie aan de Saoedi’s niet in de ijskast om een statement vanwege de vrijheid van meningsuiting te maken. De overeenkomst met de Saoedi’s schept voor vele jaren veel werkgelegenheid en dat prevaleerde. Voor de wereldleiders van nu geldt “Money makes the world go round”, maar is dat principe nog wel van deze tijd voor het welzijn van de wereldbevolking.

Dichter bij huis worden vanwege liquiditeitskrapte volledige ziekenhuisafdelingen gesloten. Sterker nog, IJsselmeerziekenhuizen is recent als eerste failliet verklaard. Wij krijgen het in onze euro’s gedreven samenleving niet voor elkaar wezenlijke faciliteiten in de benen te houden. Als je daarbij bedenkt dat de westerse wereld in rap tempo vergrijst, dan zal de vraag naar medische en zorggerichte faciliteiten alleen maar zal toenemen. We moeten ons afvragen of het rendement voorrang moet hebben op (sociale) kwaliteit.

Effecten van de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof, milieuvervuiling en het ongebreidelde verbruik van fossiele brandstoffen, die ook hun oorsprong vinden in de kokervisie van economisch gewin, laat ik buiten beschouwing. Niet alle wereldleiders waren er namelijk meteen van overtuigd dat de klimaatverandering het gevolg is van de huidige way of life… Het Klimaat Akkoord van Parijs kreeg weliswaar de steun van de Russen en de Chinezen, maar president Trump besloot dat de VS zich er maar uit moest terugtrekken. Uit recent CBS-onderzoek bleek overigens dat de gemiddelde Nederlander, die inzet op energiebesparing dat niet doet voor een gezonder milieu. Nee écht niet, want ook daarvoor staan de bespaarde euro’s voorop.

Als wij kwaliteit van leven willen hebben, is het dus de vraag of wij de huidige wereldleiders met hun traditionele manier van denken moeten handhaven. Daarvoor moeten wij af van de voorrang die   economische drijfveren wordt gegeven. De kwaliteit van leven van de wereldbevolking drukt zich namelijk niet uit in geld maar in goed gevoel en geluk. Haantjesgedrag draagt daaraan niet bij, maar leidt eerder tot duisternis en donkere machten. Die lijken momenteel niet met Romeins haantjes te bestrijden…