Update Special Lonen 2020
jun
26

Update Special Lonen 2020

De Update Special Lonen is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of hr-adviseur. De update is voorzien van actuele cijfers en bevat nieuwe wet- en regelgeving. Waar nodig wordt aangehaakt op corona-gerelateerde maatregelen.

Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga, bijgewerkt tot de op 15 juni 2020 bekende bedragen.
Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de fiscale regeling betreffende de fiets van de zaak, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

Heeft u vragen, wilt u zich laten bijstaan met tips en advies, neem dan contact op met een van onze loonadviseurs.

Update Special Lonen 2020

  

                       
                   
   Hans Zijderveld  Sebastiaan de Nijs
                 
   Loonadviseur  Loonadviseur  
   
           
   hans.zijderveld@witloxvcs.nl  sebastiaan.denijs@witloxvcs.nl                  
   076-522 53 30  076-522 53 30  
               
     
     
           
   Cindy Adams  Peter Laurijssen                  
   Loonadviseur  Loonadviseur                  
   cindy.adams@witloxvcs.nl  peter.laurijssen@witloxvcs.nl                  
   076-522 53 30  076-522 53 30                  
 

 

Eva Bakker
Loonadviseur
eva.bakker@witloxvcs.nl
076-522 53 30