Juridisch advies

De vrijheid van ondernemen wordt altijd mede bepaald door de juridische en wettelijke kaders. Deels heeft de ondernemer deze in eigen hand, deels wordt de speelruimte bepaald door derden. Wij zijn in staat in de relatie met de ondernemer tijdig die juridische kaders te creëren die passen bij de ontwikkeling van de onderneming en de uitdaging die de ondernemer daarbij wacht. Financiële zekerheid, inzichtelijke aansprakelijkheid en duurzame verhoudingen zijn daarbij de maatstaf.

Naast de ondernemingsrechtelijke aspecten en de aansprakelijkheden voortvloeiend uit de financiële verhouding met derden (banken, (ver)huurders, leasemaatschappijen, gemeenten e.v.) behoort het terrein van het arbeidsrecht tot de speerpunten van advisering. Dit strekt zich uit tot de advisering bij het inschakelen van onderaannemers, uitzendkrachten, gedetacheerde managers maar ook de aanname en ontslag van personeel en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden tot aan het optreden voor de ondernemer bij de Rechtbank in het kader van een arbeidsrechtelijk geschil.

Naast de advisering 'op verzoek’ kunt u er ook voor kiezen een juridische bedrijfsscan te laten uitvoeren zodat u weet waar u staat, welke de risico's zijn en of u deze risico's acceptabel acht of besluit hier op te acteren. Op het gebied van legal affairs omvatten onze diensten:

  • adviseren ondernemingsrechtelijke vraagstukken
  • begeleiding en advisering bij aandeelhoudersovereenkomsten/directiereglementen
  • opstellen en beoordelen van overeenkomsten met banken, overheden e.v.
  • adviseren inzake arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
  • aanreiken van concepten en modellen arbeidsovereenkomsten
  • adviseren en begeleiden (personele) reorganisaties

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Léon Knops

mr. Léon Knops

E-mail: leon.knops@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 21 67 94 10
Telefoon: 076 - 522 53 30
Neem contact op