Franc Beekmans

mr. Franc Beekmans

Belastingadviseur

Agrarische vraagstukken, juridische organisatiestructuren, personenvennootschappen, bedrijfsoverdrachten, onteigeningen, onroerend goed, fiscale en juridische begeleiding van zorginstellingen, huwelijksvermogens- en erfrecht.

Bij Witlox VCS sinds:

december 1998

Vestiging:

Breda

Interesses

Landbouwhuisdieren met name raspluimvee, planten en bomen, natuur, kunst, oude boeken en fotografie.

Extra info

Lid van de vereniging van milieurecht, lid van de vereniging voor agrarisch recht, penningmeester van de stichting KNNV Uitgeverij, diverse bestuursfuncties bij verenigingen.