Special Lonen 2020

Dinsdag 14 januari 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur.
Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.
Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de nieuwe fiscale regeling.

Heeft u vragen, wilt u zich laten bijstaan met tips en advies, neem dan contact met een van onze loonadviseurs.

 

Special Lonen 2020

                       
                   
   Hans Zijderveld  Sebastiaan de Nijs
                 
   Loonadviseur  Loonadviseur  
   
           
   hans.zijderveld@witloxvcs.nl  sebastiaan.denijs@witloxvcs.nl                  
   076-522 53 30  076-522 53 30  
               
     
     
           
   Cindy Adams  Peter Laurijssen                  
   Loonadviseur  Loonadviseur                  
   cindy.adams@witloxvcs.nl  peter.laurijssen@witloxvcs.nl                  
   076-522 53 30  076-522 53 30                  
 

 

Eva Bakker
Loonadviseur
eva.bakker@witloxvcs.nl
076-522 53 30