Nieuws

 • 04-03-2013 Verbeter de mobiliteit van uw werknemers

  De overheid stelt werkgevers onder voorwaarden in staat om gratis de mobiliteit(skosten) van hun personeel te laten analyseren door een zogeheten mobiliteits...

 • 01-03-2013 Wanbetalers onder bedrijven verleden tijd?

  Op 16 maart aanstaande gaat er een wet gelden waarin de betalingstermijnen worden geregeld voor bedrijven die elkaar rekeningen sturen. Is er contractueel niets ...

 • 22-02-2013 Maak bezwaar tegen de werkgeversheffing hoge lonen

  Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan moet u volgende maand rekening houden met een eenmalige werkgeversheffing ...

 • 19-02-2013 Nieuwe maatregelen om de woningmarkt los te trekken

  Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft een akkoord gesloten met de oppositie over de woningmarkt. De bedoeling is dat dit pakket aan maatregelen voor ...

 • 18-02-2013 "Inspecteer" uw eigen werkomstandigheden

  De overheid wil ondernemers stimuleren dat zij zoveel mogelijk uit zichzelf de wet- en regelgeving volgen en vooral op een juiste manier toepassen. Compliance heet dat...

 • 11-02-2013 Bouwrente bij nieuwbouwwoning blijft aftrekbaar

  Wie een nieuwbouwwoning koopt, betaalt vaak bouwrente. Door de gewijzigde regels per 1 januari van dit jaar voor nieuwe hypotheken was het even onduidelijk of de ...

 • 08-02-2013 Subsidie voor de schone bestelauto

  Heeft u een nieuwe bestelauto voor het bedrijf nodig, overweeg dan eens een 'schone' bestelauto. U komt dan mogelijk in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling ...

 • 04-02-2013 Gratis veiligheidsscan voor 'kleine' bedrijven

  Hoe veilig is uw bedrijf en kunt u de veiligheid vergroten? Vanaf dit jaar is er een nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven. Valt uw bedrijf onder het begrip 'klein'...

 • 01-02-2013 Bijtelling auto: hanteert u de juiste waarde?

  Een werknemer die de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt te maken met een bijtelling tenzij hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer met de auto privé ...

 • 30-01-2013 Fiscale cijfers 2013

  Iedereen wordt geacht de (belasting)wet te kennen. Maar dat valt nog niet mee. Het tempo waarin de wet tegenwoordig verandert, stelt hoge eisen aan het incasseringsvermogen van de gemiddelde belastingplichtige.

 • 28-01-2013 Controleer de WOZ-waarde

  Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus. Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente waarin is bepaald hoeveel uw huis of ...

 • 25-01-2013 Vereenvoudiging moet innovatiebox populair maken

  De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is met ingang van dit jaar vereenvoudigd. Bedrijven die de innovatiebox kunnen toepassen, mogen voortaan ...

 • 21-01-2013 Fiscaal voordeel voor de milieubewuste ondernemer

  De milieulijst en de energielijst voor 2013 zijn gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten voorkomt, dan levert u dat een extra ...

 • 18-01-2013 Betalingsproblemen? Belastingdienst hanteert soepeler uitstelbeleid

  Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschulden. Vanaf dit jaar hanteert de ...

 • 14-01-2013 Hogere winstvrijstelling voor ondernemers

  Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan mag u elk jaar uw winst verlagen met een vast percentage. Over dit vrijgestelde bedrag hoeft u geen belasting te betalen.

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende