Nieuws

  • 03-10-2016
    Meldpunt klachten Wet DBA

    Vanaf de week van 17 oktober 2016 kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden knelpunten met modelovereenkomsten digitaal melden ...

  • 30-09-2016
    Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit

    Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen aan. Als sprake ...

  • 29-09-2016
    Wat als zzp’er aan dezelfde klus werkt als werknemer?

    Een zzp’er kan nog steeds naast werknemers aan dezelfde klus werken zonder dat daarbij meteen een dienstbetrekking voor de zzp’er ontstaat. Hoewel dit uit de ...

  • 28-09-2016
    Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen

    Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt. Box 3 in 2017...

  • 27-09-2016
    Prinsjesdagspecial 2016

    In deze Prinsjesdagspecial zet Witlox VCS voor u de belangrijkste voorstellen uit het belastingplan 2017 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

  • 27-09-2016
    Meer WBSO-budget in 2017

    Vanwege de grote belangstelling en het groeiend gebruik van de WBSO, komt er extra budget beschikbaar voor deze innovatieregeling. Hiermee komt deze voor 2017 ...

  • 27-09-2016
    Premie bijdrage Zorgverzekeringswet 2017 omlaag

    Het premiepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat iets omlaag per 1 januari 2017. Tegenover deze verlaging staat wel een ...

  • 26-09-2016
    Einde pensioen in eigen beheer. De keuze is aan u!

    Als het aan het kabinet ligt, eindigt met ingang van 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. De afschaffing van het eigenbeheerpensioen ...

  • 26-09-2016
    Lager gebruikelijk loon voor dga startup

    Het was al eerder aangekondigd, maar nu ook opgenomen in het Belastingplan voor 2017: het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor ...

  • 23-09-2016
    Hoe houdt u uw medewerkers langer productief?

    Bedrijven met plannen om hun medewerkers langer productief en inzetbaar te houden kunnen subsidie krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor een externe ...

  • 23-09-2016
    Aanpassing van box 3-heffing over werkelijk rendement?

    Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt ...

  • 22-09-2016
    Btw oninbare vordering gewoon via aangifte

    Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte ...

  • 22-09-2016
    Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017

    Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt ...

  • 21-09-2016
    Maatregelen Belastingplan 2017

    Op Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet weer bekend gemaakt. Bij deze belastingplannen steunt het kabinet op drie pijlers, te weten: het in ...

  • 20-09-2016
    Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp'ers weg te nemen

    Staatssecretaris Wiebes neemt een aantal maatregelen inzake de modelovereenkomsten. Er komt een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er worden meer ...

  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. 11
  13. 12
  14. 13
  15. 14
  16. 15
  17. 16
  18. 17
  19. 18
  20. 19
  21. 20
  22. 21
  23. 22
  24. 23
  25. 24
  26. 25
  27. 26
  28. 27
  29. 28
  30. 29
  31. 30
  32. 31
  33. 32
  34. 33
  35. 34
  36. 35
  37. 36
  38. 37
  39. 38
  40. 39
  41. 40
  42. 41
  43. 42
  44. 43
  45. 44
  46. 45
  47. 46
  48. 47
  49. 48
  50. 49
  51. 50
  52. 51
  53. 52
  54. 53
  55. 54
  56. 55
  57. 56
  58. 57
  59. 58
  60. 59
  61. 60
  62. 61
  63. 62
  64. 63
  65. 64
  66. 65
  67. 66
  68. 67
  69. 68
  70. 69
  71. 70
  72. 71
  73. 72
  74. 73
  75. 74
  76. 75
  77. 76
  78. 77
  79. 78
  80. 79
  81. 80
  82. 81
  83. 82
  84. 83
  85. 84
  86. 85
  87. 86
  88. 87
  89. 88
  90. 89
  91. 90
  92. 91
  93. 92
  94. 93
  95. 94
  96. 95
  97. 96
  98. 97
  99. 98
  100. 99
  101. 100
  102. 101
  103. 102
  104. 103
  105. 104
  106. 105
  107. 106
  108. 107
  109. 108
  110. 109
  111. 110
  112. 111
  113. 112
  114. 113
  115. 114
  116. 115
  117. 116
  118. 117
  119. 118
  120. 119
  121. 120
  122. 121
  123. 122
  124. 123
  125. 124
  126. 125
  127. 126
  128. 127
  129. 128
  130. 129
  131. 130
  132. 131
  133. 132
  134. 133
  135. 134
  136. 135
  137. 136
  138. 137
  139. 138
  140. 139
  141. 140
  142. 141
  143. 142
  144. 143
  145. 144
  146. 145
  147. 146
  148. 147
  149. 148
  150. 149
  151. 150
  152. 151
  153. Volgende