Nieuws

 • 11-01-2013 Wettelijk salaris dga omhoog

  Dit jaar is het gebruikelijk loon voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) vastgesteld op minimaal € 43.000. In 2012 was dit € 42.000. Een verhoging van € 1.000 dus.

 • 28-12-2012 Eigen woning: twee versoepelingen blijven in stand

  Er gaat de komende tijd veel veranderen op het gebied van de eigen woning. De fiscale behandeling van de eigen woning wordt flink herzien. Met enige regelmaat hebben ...

 • 21-12-2012 Eén loonbegrip zorgt voor de nodige veranderingen

  Per 1 januari 2013 komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volks-verzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke ...

 • 17-12-2012 Nieuwe btw-factureringsregels vanaf 1 januari 2013

  Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe btw-factureringsregels gelden. Naast alle gegevens die u nu al verplicht bent te vermelden op uw facturen, zijn er een aantal ...

 • 14-12-2012 Voorkom restschuld op uw huis!

  Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw huis, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw huis met een restschuld te blijven ...

 • 07-12-2012 Wet Uniformering Loonbegrip

  Door de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 verandert de loonstaat 2013 ingrijpend. Dit document brengt u alvast op de hoogte van alle ...

 • 07-12-2012 Fiscale spelregels van het kerstpakket

  Ondanks de economische crisis geven de meeste werkgevers ook dit jaar aan hun personeel een kerstpakket. Niet zo verwonderlijk, want vaak wordt dit eindejaars...

 • 30-11-2012 Kapitaalverzekering omzetten kan nog tot 1 april 2013

  Heeft u op dit moment een kapitaalverzekering in box 3 en wilt u de kapitaaluitkering te zijner tijd gebruiken voor het aflossen van uw eigenwoningschuld? Het kan dan ...

 • 29-11-2012 Nieuwsbrief Belastingplannen 2013

  Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe ...

 • 23-11-2012 Meer duidelijkheid voor levenslopers

  Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deel-nemers aan de levensloopregeling. Wat er met de opgebouwde aanspraak gaat ...

 • 16-11-2012 Laat uw bedrijfsverlies niet lopen!

  Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel waardoor het mogelijk was om uw bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen ...

 • 15-11-2012 Advies voor lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering niet langer aftrekbaar

  De advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer aftrekbaar. Nu zitten deze kosten nog vaak versleuteld in de verzeker...

 • 02-11-2012 Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend

  De onderhandelaars van het nieuwe kabinet VVD/PvdA presenteerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. Er zijn eerder al veel (fiscale) maatregelen aangekondigd en daar ...

 • 19-10-2012 Nieuwsbrief 41

  Na een zeer sportieve zomer zitten wij intussen midden in een politiek najaar. De kabinetsformatie is op het moment van schrijven nog in volle gang, maar de ...

 • 19-10-2012 Lenen van de bv? Houd het zakelijk!

  Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit ook lenen van uw bv. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de de situatie en zal ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende