Nieuws

 • 13-05-2015
  Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

  Als een zieke werknemer wegens een reorganisatie boventallig is geworden, kunt u nu nog naar de kantonrechter gaan voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst ...

 • 12-05-2015
  WBSO en RDA blijven in trek

  Voor het zevende jaar op rij is er een toename te zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA. De belangstelling ...

 • 12-05-2015
  Woning op de balans; slimme zet of juist niet?

  Ondernemers hebben hun woning soms op de balans staan. Dat is toegestaan als de woning een reële functie binnen de onderneming heeft. Dan kan worden afgeschre...

 • 11-05-2015
  Belastingdienst te traag? Vorder een dwangsom

  Meestal beslist de Belastingdienst binnen de wettelijke termijnen, maar soms duurt het te lang. Dan is het mogelijk om een dwangsom te vorderen wegens niet tij...

 • 08-05-2015
  Wat is een zakelijke maaltijd?

  U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd? ...

 • 08-05-2015
  Advieswijzer: Zakendoen met uw eigen bv

  Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken ...

 • 06-05-2015
  Advieswijzer: Ondernemen over de grens

  Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit ...

 • 05-05-2015
  Advieswijzer: Vermogens- en inkomensplanning

  U kent het vast wel van de reclame: ‘het Zwitserleven-gevoel’. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart ...

 • 04-05-2015
  Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv's

  In sommige gevallen geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-bv’s, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. De Belastingdienst stelt doorgaans dat bij vastgoed...

 • 30-04-2015
  Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het ...

 • 30-04-2015
  Advieswijzer: Ondernemen in een keten

  Beperk uw aansprakelijkheid!
  Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? ...

 • 23-04-2015
  WKR en de internet- en telefoonaansluiting thuis

  Uw werknemer werkt regelmatig vanuit huis. Mag u de internetaansluiting dan onbelast vergoeden? Ja, maar alleen als u het nodig vindt dat uw werknemer ...

 • 22-04-2015
  Sneller beloond voor in dienst nemen jongere

  Er zitten nog steeds te veel jongeren thuis zonder baan. Het kabinet legt zich daar niet bij neer. Om meer jongeren aan de slag te krijgen wordt de premiekorting ...

 • 21-04-2015
  Zzp-pensioen beter beschermd

  Moet u als zzp'er een beroep doen op de bijstand dan hoeft u uw opgebouwde pensioen niet 'op te eten'. Dit wordt geregeld in een wetsvoorstel dat binnenkort ...

 • 20-04-2015
  Btw-aangifte? Hoe eerder, hoe beter

  De Belastingdienst roept ondernemers op eerder btw-aangifte te doen dan normaal. Doet u zelf de btw-aangifte dan is het vriendelijke verzoek van de Belastingdienst ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. Volgende