Nieuws

 • 17-08-2016
  Overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen wordt makkelijker

  Het wordt in de toekomst makkelijker voor multinationale ondernemingen om hun hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een ...

 • 16-08-2016
  E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017

  Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. De ...

 • 16-08-2016
  Aanscherping aansprakelijkheid aannemer

  De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 aangescherpt. Zij worden eindverantwoordelijk voor de complete bouwkwaliteit...

 • 15-08-2016
  WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!

  Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen ...

 • 12-08-2016
  Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?

  Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die ...

 • 12-08-2016
  Privégebruik poolauto’s en bijtelling

  Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze ...

 • 12-08-2016
  Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2016

  Bereid u tijdig voor! Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ...

 • 10-08-2016
  Eigen bedrijf naast uw vaste baan

  Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in ...

 • 09-08-2016
  Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert

  Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie...

 • 08-08-2016
  Cultuurgiften onder vuur

  Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die ...

 • 08-08-2016
  Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen

  Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress veroorzaakt immers verzuim, uitval en lagere productiviteit ...

 • 05-08-2016
  Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?

  Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de Belastingdienst van de 2400 voorgelegde model...

 • 04-08-2016
  Kan ik opstartkosten verrekenen met mijn winst?

  Als ondernemer kan het best gebeuren dat u in het begin volop kosten maakt, maar nog nauwelijks omzet. Dat gaat op termijn veranderen, dat weet u zeker, maar de ...

 • 04-08-2016
  Tijdelijk vervangende auto en bijtelling

  Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit over het algemeen consequenties voor de bijtelling. Dit geldt zeker als de ...

 • 03-08-2016
  Verlaag uw fiscale boete

  De fiscus hanteert vaste uitgangspunten bij het opleggen van een boete. Volgens de rechter kan deze soms best wat minder. Wellicht is bezwaar maken tegen de ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. 152
 154. 153
 155. 154
 156. 155
 157. 156
 158. 157
 159. Volgende