Nieuws

 • 09-04-2014
  Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

  Heeft u als ondernemer een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze door betalingsproblemen niet op tijd betalen, dan kan de Belastingdienst u uitstel van beta...

 • 04-04-2014
  Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!

  Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid. Doet u binnen ...

 • 02-04-2014
  Hypotheekrenteaftrek ook bij vruchtgebruik woning

  Heeft u als erfgenaam het vruchtgebruik van een woning, dan bent u niet de eigenaar, maar u woont er wel in. Eigenaar krachtens erfrecht is diegene die het zogeheten ...

 • 01-04-2014
  Korting op arbeidskorting

  Bij de aangiftes inkomstenbelasting 2013 ligt een verrassing op de loer. Althans voor degenen die nog niet hadden nagedacht over de impact van de zogenaamde terug...

 • 25-03-2014
  Invoering depotstelsel tot nader order uitgesteld

  Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door een depotstelsel. De Belastingdienst heeft echter onlangs bekend gemaakt ...

 • 24-03-2014
  Corrigeer een onjuiste btw-aangifte vóór 1 april!

  Moet uw btw-aangifte van 2013 nog worden gecorrigeerd of moet de btw-balanspost van 2013 nog worden aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2014. U voorkomt hier...

 • 21-03-2014
  Aandachtspunten bij controle aangifte inkomstenbelasting

  De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt op welke punten de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra zal worden gecontroleerd. Ieder jaar kondigt de Belas...

 • 21-03-2014
  Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

  Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% ...

 • 19-03-2014
  Beloningstip: Laat u werknemers in 2014 nog meedoen met de fietsregeling

  De fietsregeling is een voorbeeld van de cafetariaregeling. Voor die fietsregeling moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Zo ...

 • 18-03-2014
  Extra geld voor innovatief mkb

  Is uw bedrijf in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant bezig met vernieuwing en het ontwikkelen van innovaties? Misschien kunt u dan wel gebruik maken van de rege...

 • 14-03-2014
  Van heffingsrente naar belastingrente

  Met ingang van 1 januari 2013 is het systeem van heffingsrente vervangen door dat van belastingrente. Als gevolg daarvan is zowel het rentetijdvak als het rentepercentage ...

 • 13-03-2014
  Algemene heffingskorting

  Hoe werkt het nu precies met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en de voorlopige aanslag 2014? Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting in...

 • 12-03-2014
  Update pensioenperikelen

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover ...

 • 10-03-2014
  Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

  De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is ...

 • 07-03-2014
  Eerder ontslag voor de oudere werknemer

  Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. Volgende