Nieuws

 • 01-10-2015
  Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

  Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016 ...

 • 29-09-2015
  Latere en lagere uitbetaling premiekortingen

  Vanaf 2018 worden premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking pas na afloop van het jaar uitbetaald. Daarnaast ...

 • 28-09-2015
  Personeelslening eigen woning gewijzigd

  Met ingang van 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning fiscaal anders behandeld. Er ligt een voorstel om per ...

 • 25-09-2015
  Loonkostenvoordeel voor werkgever vanaf 2017

  Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon hebben vanaf 2017 een loonkostenvoordeel ...

 • 25-09-2015
  Prinsjesdagspecial 2015

  In deze Prinsjesdagspecial zet Witlox voor u de belangrijkste voorstellen uit het belastingplan 2016 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

 • 25-09-2015
  Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het ...

 • 23-09-2015
  Afkoop lijfrente minder zwaar belast

  Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Voortaan is de sanctie ...

 • 22-09-2015
  Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder slechter af

  In de op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplannen repareert het kabinet een 'lek' zodat de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder nog minder mogelijkheden heeft om ...

 • 21-09-2015
  Terechte schadeclaim voor te weinig uitbetaalde vakantiedagen

  Meer dan duizend schadeclaims worden nu in behandeling genomen, van langdurig zieke werknemers over te weinig uitbetaalde vakantiedagen na ontslag ...

 • 18-09-2015
  Kabinet scherpt werkkostenregeling aan

  Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangescherpt per 1 januari 2016. Dat blijkt uit de op ...

 • 17-09-2015
  Update subsidieregeling praktijkleren

  Inmiddels is de uiterste datum voor het aanvragen van de subsidie praktijkleren voor dit jaar verlopen. Naar verwachting zal begin juni ...

 • 17-09-2015
  Bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden

  Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft uw werknemer een bedenktijd van twee weken. Als werkgever moet u hem hierop wijzen. Doet u dit ...

 • 15-09-2015
  IPad toch computer en geen telefoon

  Er is een einde gekomen aan de discussie of een iPad kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. De Hoge Raad besliste afgelopen vrijdag 11 september 2015 dat een ...

 • 14-09-2015
  Kort telefonisch uitstel van betaling voor belastingschulden

  Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. De Belastingdienst verleent maximaal ...

 • 11-09-2015
  Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

  Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. 152
 154. 153
 155. 154
 156. 155
 157. 156
 158. 157
 159. 158
 160. 159
 161. 160
 162. 161
 163. 162
 164. 163
 165. 164
 166. 165
 167. Volgende