Nieuws

 • 05-08-2013
  Oproep aan de milieubewuste ondernemer

  Agentschap NL doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan ...

 • 02-08-2013
  Verdere actie geboden op bezwaar tegen crisisheffing

  Heeft u enkele weken geleden bezwaar gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing) dan kunt u binnenkort een brief verwachten van de ...

 • 30-07-2013
  Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling

  De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of of promotie. Het ...

 • 26-07-2013
  Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa)

  Waarom deze Wet? De wijziging van de Ziektewet (ZW) komt voort uit evaluaties van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Hieruit kwam naar voren dat ...

 • 26-07-2013
  Vraag tijdig uw btw terug bij oninbare vorderingen

  Het zijn moeilijke tijden. De betalingstermijnen lopen op en de debiteurenrisico’s zijn misschien wel groter dan ooit. Gelukkig betaalt de Belastingdienst de btw terug als ...

 • 22-07-2013
  Betalingsachterstanden en restschulden op uw woning

  Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek loopt op, maar is internationaal bezien met 1,6% van het totaal aantal hypotheken nog steeds niet ...

 • 19-07-2013
  Eigen woning: behoud het overzicht!

  Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Heeft u een nieuwe lening, dan moet u aan aflossingseisen voldoen ...

 • 15-07-2013
  Afschaffing partnertoeslag AOW

  Het kabinet heeft een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-partnertoeslag voor mensen met hogere inkomens vanaf 2015 in vier jaarlijkse stap...

 • 12-07-2013
  Uitbreiding kort telefonisch uitstel

  Vanaf 2013 kunnen ondernemers ook telefonisch uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is onlangs goedge...

 • 08-07-2013
  Verlies geleden? Verreken dit alvast!

  Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar in 2012 een verlies geleden? Of heeft uw eenmanszaak, vof of maatschap in 2012 een verlies geleden, maar heeft u positieve ...

 • 05-07-2013
  Schrijf extra af op uw investeringen!

  Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het einde van 2013 tot 50% afschrijven op nieuwe investeringen. De ministerraad heeft dit besloten met het oog op de econo...

 • 01-07-2013
  Meldingsplicht voor ‘eigen’ hypotheken

  De Belastingdienst wil met ingang van dit jaar weten welke hypotheekverplichtingen er bestaan die niet bij een bank zijn afgesloten. Deze nieuwe informatieverplichting ...

 • 28-06-2013
  Zonnepanelen geplaatst? U krijgt mogelijk geld van de fiscus!

  Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat u als particulier recht heeft op teruggaaf van 21% btw die u heeft betaald voor de aanschaf- en ...

 • 24-06-2013
  Werkgever: volg beschikking sectorindeling Belastingdienst

  Ontvangt u als werkgever van de Belastingdienst een beschikking met een nieuwe sectorindeling voor de werknemersverzekeringen, dan moet u vanaf de datum die op ...

 • 21-06-2013
  Onzekere plannen over zwaardere lasten dga

  Begin deze week is de commissie Van Dijkhuizen met voorstellen gekomen om het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Dat doet zij ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. 152
 154. 153
 155. 154
 156. 155
 157. 156
 158. 157
 159. Volgende