Nieuws

 • 21-03-2014
  Aandachtspunten bij controle aangifte inkomstenbelasting

  De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt op welke punten de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra zal worden gecontroleerd. Ieder jaar kondigt de Belas...

 • 21-03-2014
  Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

  Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% ...

 • 19-03-2014
  Beloningstip: Laat u werknemers in 2014 nog meedoen met de fietsregeling

  De fietsregeling is een voorbeeld van de cafetariaregeling. Voor die fietsregeling moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Zo ...

 • 18-03-2014
  Extra geld voor innovatief mkb

  Is uw bedrijf in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant bezig met vernieuwing en het ontwikkelen van innovaties? Misschien kunt u dan wel gebruik maken van de rege...

 • 14-03-2014
  Van heffingsrente naar belastingrente

  Met ingang van 1 januari 2013 is het systeem van heffingsrente vervangen door dat van belastingrente. Als gevolg daarvan is zowel het rentetijdvak als het rentepercentage ...

 • 13-03-2014
  Algemene heffingskorting

  Hoe werkt het nu precies met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en de voorlopige aanslag 2014? Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting in...

 • 12-03-2014
  Update pensioenperikelen

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover ...

 • 10-03-2014
  Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

  De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is ...

 • 07-03-2014
  Eerder ontslag voor de oudere werknemer

  Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking ...

 • 25-02-2014
  Betere bescherming voor de flexwerker

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt een hervorming van het ontslagrecht en de ww en biedt meer zekerheid ...

 • 24-02-2014
  Schenking ontvangen? Doe op tijd aangifte!

  Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert ...

 • 21-02-2014
  Controleer de WOZ-waarde van uw eigen woning

  Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Deze ...

 • 17-02-2014
  Valse e-mails van de Belastingdienst?

  De Belastingdienst waarschuwt op haar site voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender noreply@Belastingdienst.nl en bevat de volgende tekst: U heeft een ...

 • 14-02-2014
  Onzekerheid rond collectieve procedure schenk- en erfbelasting

  De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag in de ...

 • 13-02-2014
  MKB-Nieuwsbrief 02/2014

  In onze MKB-Nieuwsbrief vindt u uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk.

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. 152
 154. 153
 155. 154
 156. 155
 157. 156
 158. 157
 159. 158
 160. 159
 161. 160
 162. 161
 163. 162
 164. 163
 165. 164
 166. 165
 167. 166
 168. 167
 169. 168
 170. 169
 171. Volgende