Nieuws

 • 23-05-2018 Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax

  Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico's. Zorg daarom...

 • 23-05-2018 Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel

  Volgens werkgeversorganisatie AWVN neemt het aantal cao-afspraken over jubileumuitkeringen af. Een dergelijke uitkering is fiscaal echter wel interessant...

 • 18-05-2018 Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen laag tarief btw

  De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat loopfietsen belast zijn met het lage btw-tarief van 6%. Voorwaarde is wel dat de loopfiets is bestemd voor...

 • 18-05-2018 Advieswijzer Ondernemen in een keten 2018

  Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn...

 • 18-05-2018 AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

  U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke...

 • 16-05-2018 Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel!

  Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het aantal gewerkte dagen...

 • 16-05-2018 Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

  Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang...

 • 16-05-2018 Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

  Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van...

 • 14-05-2018 Advieswijzer Verlofregelingen 2018

  Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ...

 • 09-05-2018 Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

  Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand ...

 • 08-05-2018 Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

  Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen ...

 • 08-05-2018 Toeslag kinderopvang toch via ouders

  De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ...

 • 07-05-2018 Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

  Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen...

 • 07-05-2018 Sancties Wet DBA in aantocht

  Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe ...

 • 04-05-2018 Afschrijven op grondbewerking?

  Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende