Nieuws

 • 16-05-2018 Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel!

  Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het aantal gewerkte dagen...

 • 16-05-2018 Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

  Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang...

 • 16-05-2018 Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

  Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van...

 • 14-05-2018 Advieswijzer Verlofregelingen 2018

  Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ...

 • 09-05-2018 Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

  Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand ...

 • 08-05-2018 Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

  Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen ...

 • 08-05-2018 Toeslag kinderopvang toch via ouders

  De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ...

 • 07-05-2018 Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

  Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen...

 • 07-05-2018 Sancties Wet DBA in aantocht

  Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe ...

 • 04-05-2018 Afschrijven op grondbewerking?

  Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het ...

 • 02-05-2018 Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

  Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Diegenen die op de ...

 • 01-05-2018 Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

  Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een 'buitensporige last' opleveren...

 • 30-04-2018 AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

  De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben inge...

 • 30-04-2018 Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

  Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens ...

 • 26-04-2018 Pilsje met lage btw bij obstacle run?

  Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk evenement, dan wordt een uitgedeeld pilsje gezien als 'bijkomende ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. Volgende