Nieuws

 • 09-02-2017 Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?

  Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen januari 2017 vindt de afrekening over deze maaltijden ...

 • 08-02-2017 Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?

  Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe hard moet u dat kunnen maken als de fiscus daarom vraagt? ...

 • 07-02-2017 No-riskpolis UVW biedt mogelijkheden voor werkgever

  Een no-riskpolis geldt voor bepaalde uitkeringsgerechtigden of arbeidsgehandicapten. Door de no-riskpolis loopt u geen risico op doorbetaling bij ziekte van uw ...

 • 07-02-2017 Controleer of u mag inhouden bij lage lonen

  Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag bij hen namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of verrekenen ...

 • 06-02-2017 Voorkom corruptie in het buitenland

  Doet u wel eens zaken in het buitenland waarbij u bijvoorbeeld een potentieel risico loopt op omkoping? De overheid heeft samen met het bedrijfsleven een brochure ...

 • 06-02-2017 Valkuilen bedrijfsoverdracht familie

  De overdracht van het bedrijf in de familiesfeer is een complexe gebeurtenis. Het blijkt nogal eens mis te gaan bij de generatiewissel. Hier gaan we in op veel voorkomen...

 • 03-02-2017 Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?

  Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in uw aangifte loonheffingen januari 2017. In deze aangifte ...

 • 02-02-2017 Zonnepanelen? Extra zakelijk voordeel met investeringsaftrek

  Overweegt u zonnepanelen voor uw bedrijfspand, laat dan geen extra voordeel liggen. U heeft namelijk recht op investeringsaftrek, tenzij u investeert in zogenoemde ...

 • 01-02-2017 Ondernemen in een keten

  Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-...

 • 31-01-2017 Belastingvrij schenken in 2017

  De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting. Schenken ...

 • 31-01-2017 Geen bijtelling bestelauto achter het hek

  Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk ...

 • 30-01-2017 Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!

  Er zijn de nodige aanpassingen op komst in het minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon ...

 • 30-01-2017 Wat wijzigt in Arbowet?

  De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden ...

 • 27-01-2017 Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

  Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loon...

 • 25-01-2017 Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af

  Het jaar 2016 is voorbij en 2017 is al weer vol aan de gang. Bij de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u echter nog even terugkijken naar 2016 en voor ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende