Nieuws

 • 16-05-2018
  Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel!

  Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het aantal gewerkte dagen...

 • 16-05-2018
  Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

  Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang...

 • 16-05-2018
  Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

  Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van...

 • 14-05-2018
  Advieswijzer Verlofregelingen 2018

  Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ...

 • 09-05-2018
  Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

  Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand ...

 • 08-05-2018
  Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

  Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen ...

 • 08-05-2018
  Toeslag kinderopvang toch via ouders

  De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ...

 • 07-05-2018
  Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

  Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen...

 • 07-05-2018
  Sancties Wet DBA in aantocht

  Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe ...

 • 04-05-2018
  Afschrijven op grondbewerking?

  Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het ...

 • 02-05-2018
  Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

  Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Diegenen die op de ...

 • 01-05-2018
  Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

  Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een 'buitensporige last' opleveren...

 • 30-04-2018
  AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

  De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben inge...

 • 30-04-2018
  Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

  Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens ...

 • 26-04-2018
  Pilsje met lage btw bij obstacle run?

  Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk evenement, dan wordt een uitgedeeld pilsje gezien als 'bijkomende ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. Volgende