Nieuws

 • 03-04-2018
  Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

  Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ...

 • 30-03-2018
  Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

  De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden ...

 • 30-03-2018
  Makkelijker exportkrediet voor afnemers

  Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank ...

 • 29-03-2018
  Advieswijzer Succesvol financieren in 2018

  De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een ...

 • 29-03-2018
  Reparatie WW en WGA voor werknemers agro- en groensector

  Ruim 150.000 werknemers uit de agrarische en groene sectoren hebben vanaf 1 september 2018 weer recht op de volledige uitkering van hun premies voor de werke...

 • 28-03-2018
  Voldoe in 5 stappen aan AVG

  Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe ...

 • 28-03-2018
  Tegemoetkoming zwangere medische zzp'er met beroepspensioen

  De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen ...

 • 27-03-2018
  Aftrek van de winst voor thuiswerker

  De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doet u dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst? Dat thuis werken ...

 • 27-03-2018
  WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

  Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs ...

 • 26-03-2018
  Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

  De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming ...

 • 26-03-2018
  Advieswijzer Estate planning 2018

  Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van ...

 • 23-03-2018
  Advieswijzer Personeel inlenen in 2018

  Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet ...

 • 23-03-2018
  Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

  Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschalig...

 • 22-03-2018
  Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

  In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants ...

 • 22-03-2018
  Toestemming gebruik foto werknemer

  Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. 129
 131. 130
 132. 131
 133. 132
 134. 133
 135. 134
 136. 135
 137. 136
 138. 137
 139. 138
 140. 139
 141. 140
 142. 141
 143. 142
 144. 143
 145. 144
 146. 145
 147. 146
 148. 147
 149. 148
 150. 149
 151. 150
 152. 151
 153. Volgende