Nieuws

 • 06-10-2015 Geen verzekeringsplicht voor de zzp'er

  Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp’ er (zelfstandige zonder personeel). U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook voor ...

 • 05-10-2015 Strengere regeling voor buitenlanders werkzaam in Nederland

  Bent u werkzaam in Nederland maar woonachtig in het buitenland? Dan komt u per 1 januari 2015 niet automatisch in aanmerking voor fiscale aftrekposten, heffingskortingen en ...

 • 02-10-2015 Opname levensloop in 2015 tegen 80%

  In 2013 bestond de mogelijkheid om het gehele saldo van de levensloop in één keer gefaciliteerd op te nemen. Het opgebouwde tegoed werd ...

 • 02-10-2015 Subsidie Europees Sociaal Fonds: reageer snel!

  Bent u van plan om te investeren in uw processen en medewerkers? Er is een interessante subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader ...

 • 02-10-2015 Gaat uw voorlopige aanslag tegenvallen?

  Dat de belastingtarieven volgend jaar wat naar beneden gaan hebben de meeste mensen al gehoord. Dat dat soms niet alléén maar goed nieuws is ...

 • 01-10-2015 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft

  Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het ...

 • 01-10-2015 Meer kredietkansen voor het mkb

  Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Vorige week is op de mkb-top het Bedrijfsleningenfonds opengesteld: een nieuw financieringskanaal ...

 • 01-10-2015 Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

  Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016 ...

 • 29-09-2015 Latere en lagere uitbetaling premiekortingen

  Vanaf 2018 worden premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking pas na afloop van het jaar uitbetaald. Daarnaast ...

 • 28-09-2015 Personeelslening eigen woning gewijzigd

  Met ingang van 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning fiscaal anders behandeld. Er ligt een voorstel om per ...

 • 25-09-2015 Loonkostenvoordeel voor werkgever vanaf 2017

  Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon hebben vanaf 2017 een loonkostenvoordeel ...

 • 25-09-2015 Prinsjesdagspecial 2015

  In deze Prinsjesdagspecial zet Witlox voor u de belangrijkste voorstellen uit het belastingplan 2016 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

 • 25-09-2015 Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het ...

 • 23-09-2015 Afkoop lijfrente minder zwaar belast

  Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Voortaan is de sanctie ...

 • 22-09-2015 Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder slechter af

  In de op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplannen repareert het kabinet een 'lek' zodat de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder nog minder mogelijkheden heeft om ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende