Nieuws

 • 12-08-2016
  Kan een vruchtgebruiker de rente van een eigenwoninglening aftrekken?

  Bij overlijden gebeurt het nogal eens dat het vruchtgebruik (of het recht van bewoning of gebruik) van een woning wordt toebedeeld aan de achtergebleven partner. Die ...

 • 12-08-2016
  Privégebruik poolauto’s en bijtelling

  Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze ...

 • 12-08-2016
  Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2016

  Bereid u tijdig voor! Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ...

 • 10-08-2016
  Eigen bedrijf naast uw vaste baan

  Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in ...

 • 09-08-2016
  Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert

  Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie...

 • 08-08-2016
  Cultuurgiften onder vuur

  Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die ...

 • 08-08-2016
  Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen

  Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress veroorzaakt immers verzuim, uitval en lagere productiviteit ...

 • 05-08-2016
  Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?

  Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de Belastingdienst van de 2400 voorgelegde model...

 • 04-08-2016
  Kan ik opstartkosten verrekenen met mijn winst?

  Als ondernemer kan het best gebeuren dat u in het begin volop kosten maakt, maar nog nauwelijks omzet. Dat gaat op termijn veranderen, dat weet u zeker, maar de ...

 • 04-08-2016
  Tijdelijk vervangende auto en bijtelling

  Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit over het algemeen consequenties voor de bijtelling. Dit geldt zeker als de ...

 • 03-08-2016
  Verlaag uw fiscale boete

  De fiscus hanteert vaste uitgangspunten bij het opleggen van een boete. Volgens de rechter kan deze soms best wat minder. Wellicht is bezwaar maken tegen de ...

 • 03-08-2016
  Landbouwregeling? Wel btw bij importgoederen

  Bent u agrarisch ondernemer en valt u onder de landbouwregeling, dan bent u niet btw-plichtig. Deze regel geldt niet bij de aankoop van nieuwe en bijna nieuwe ...

 • 02-08-2016
  Voorkom boete bij inlenen personeel

  Als u personeel inleent, moet u uw zaken goed op orde hebben. Daarmee kunt u boetes of aansprakelijkheid voorkomen. Van inlenen is sprake als personeel dat ...

 • 01-08-2016
  Pas op voor de informatiebeschikking

  Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Hieruit moet de fiscus binnen een redelijke termijn uw financiële verplichtingen kunnen afleiden. Lukt dit niet, ...

 • 29-07-2016
  Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf

  Heeft u een familie-bv die voor een groot deel uit onroerend goed bestaat, dan kan de BOR ook worden toegepast voor de overdrachtsbelasting. De bedrijfsopvolgings...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. 113
 115. 114
 116. 115
 117. 116
 118. 117
 119. 118
 120. 119
 121. 120
 122. 121
 123. 122
 124. 123
 125. 124
 126. 125
 127. 126
 128. 127
 129. 128
 130. Volgende