Nieuws

 • 01-10-2015 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft

  Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het ...

 • 01-10-2015 Meer kredietkansen voor het mkb

  Er komt bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Vorige week is op de mkb-top het Bedrijfsleningenfonds opengesteld: een nieuw financieringskanaal ...

 • 01-10-2015 Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

  Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016 ...

 • 29-09-2015 Latere en lagere uitbetaling premiekortingen

  Vanaf 2018 worden premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking pas na afloop van het jaar uitbetaald. Daarnaast ...

 • 28-09-2015 Personeelslening eigen woning gewijzigd

  Met ingang van 1 januari 2016 wordt het rentevoordeel van de personeelslening voor de eigen woning fiscaal anders behandeld. Er ligt een voorstel om per ...

 • 25-09-2015 Loonkostenvoordeel voor werkgever vanaf 2017

  Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon hebben vanaf 2017 een loonkostenvoordeel ...

 • 25-09-2015 Prinsjesdagspecial 2015

  In deze Prinsjesdagspecial zet Witlox voor u de belangrijkste voorstellen uit het belastingplan 2016 en aanvullende wetsvoorstellen op een rij.

 • 25-09-2015 Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

  Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het ...

 • 23-09-2015 Afkoop lijfrente minder zwaar belast

  Het tussentijds afkopen van een lijfrente is fiscaal niet toegestaan. Over de afkoopsom moet u belasting betalen en mogelijk ook revisierente. Voortaan is de sanctie ...

 • 22-09-2015 Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder slechter af

  In de op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplannen repareert het kabinet een 'lek' zodat de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder nog minder mogelijkheden heeft om ...

 • 21-09-2015 Terechte schadeclaim voor te weinig uitbetaalde vakantiedagen

  Meer dan duizend schadeclaims worden nu in behandeling genomen, van langdurig zieke werknemers over te weinig uitbetaalde vakantiedagen na ontslag ...

 • 18-09-2015 Kabinet scherpt werkkostenregeling aan

  Het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling zal naar alle waarschijnlijkheid worden aangescherpt per 1 januari 2016. Dat blijkt uit de op ...

 • 17-09-2015 Update subsidieregeling praktijkleren

  Inmiddels is de uiterste datum voor het aanvragen van de subsidie praktijkleren voor dit jaar verlopen. Naar verwachting zal begin juni ...

 • 17-09-2015 Bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden

  Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft uw werknemer een bedenktijd van twee weken. Als werkgever moet u hem hierop wijzen. Doet u dit ...

 • 15-09-2015 IPad toch computer en geen telefoon

  Er is een einde gekomen aan de discussie of een iPad kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. De Hoge Raad besliste afgelopen vrijdag 11 september 2015 dat een ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. 109
 111. 110
 112. 111
 113. 112
 114. Volgende