Nieuws

 • 21-03-2014 Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

  Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% ...

 • 19-03-2014 Beloningstip: Laat u werknemers in 2014 nog meedoen met de fietsregeling

  De fietsregeling is een voorbeeld van de cafetariaregeling. Voor die fietsregeling moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Zo ...

 • 18-03-2014 Extra geld voor innovatief mkb

  Is uw bedrijf in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant bezig met vernieuwing en het ontwikkelen van innovaties? Misschien kunt u dan wel gebruik maken van de rege...

 • 14-03-2014 Van heffingsrente naar belastingrente

  Met ingang van 1 januari 2013 is het systeem van heffingsrente vervangen door dat van belastingrente. Als gevolg daarvan is zowel het rentetijdvak als het rentepercentage ...

 • 13-03-2014 Algemene heffingskorting

  Hoe werkt het nu precies met de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en de voorlopige aanslag 2014? Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting in...

 • 12-03-2014 Update pensioenperikelen

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover ...

 • 10-03-2014 Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

  De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is ...

 • 07-03-2014 Eerder ontslag voor de oudere werknemer

  Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking ...

 • 25-02-2014 Betere bescherming voor de flexwerker

  De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt een hervorming van het ontslagrecht en de ww en biedt meer zekerheid ...

 • 24-02-2014 Schenking ontvangen? Doe op tijd aangifte!

  Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert ...

 • 21-02-2014 Controleer de WOZ-waarde van uw eigen woning

  Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Deze ...

 • 17-02-2014 Valse e-mails van de Belastingdienst?

  De Belastingdienst waarschuwt op haar site voor valse e-mails. Deze e-mails hebben als afzender noreply@Belastingdienst.nl en bevat de volgende tekst: U heeft een ...

 • 14-02-2014 Onzekerheid rond collectieve procedure schenk- en erfbelasting

  De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag in de ...

 • 13-02-2014 MKB-Nieuwsbrief 02/2014

  In onze MKB-Nieuwsbrief vindt u uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk.

 • 13-02-2014 Te laat betaalde lijfrentepremies soms toch aftrekbaar

  Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat de premie die eind december 2013 van ...

 1. Vorige
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100
 102. 101
 103. 102
 104. 103
 105. 104
 106. 105
 107. 106
 108. 107
 109. 108
 110. Volgende