Automotive

Automotive is al jarenlang in de ban van het fiscale regime en dat zorgde voor een behoorlijke dynamiek in de markt. Vanaf januari 2017 komen alleen zero-emissie-auto’s nog in aanmerking voor een lage bijtelling en dat herstelt de concurrentieverhoudingen weer enigszins, maar dat wordt de komende jaren weer genivelleerd.

Echter, een grote groep bedrijven heeft een rendement dat te laag is om hun continuïteit te borgen. Velen zullen in hoog tempo hun businessmodel gaan aanpassen, mede ingegeven door trends die aansturen op prijs en gebruikskosten en de verschuiving van bezit naar gebruik. Duurzame mobiliteit wint dan ook snel aan populariteit, gedreven door een kritische consument die steeds vaker kiest voor “gemak” en “ontzorging”.

De eerste voorbeelden daarvan worden al zichtbaar. Zo zien we slimme mobiliteitsoplossingen opkomen, zoals de combinatie van openbaar en individueel vervoer en die van elektrisch rijden met carsharing.

In deze dynamische context -vol technologische ontwikkelingen- is het belangrijk om bijgestaan te worden door experts die uw branche kennen en de actuele ontwikkelingen op de voet volgen.

Onze branchegroep Automotive kijkt graag met u samen waar uw kansen liggen en wat de financiële gevolgen zijn voor uw bedrijf.

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Marcel Verstappe AA

E-mail: marcel.verstappe@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 50 88 97 21
Telefoon: 076 - 522 53 30

Klik hier voor een overzicht van het Automotive team.

Prinsjesdag 2019: opnieuw impact voor automotive

In onderstaande branchenieuwsbrief vindt u interessante trends en ontwikkelingen binnen automotive.


(versie januari 2018)

Neem contact op