Business control

Als directie wilt u beschikken over actuele, betrouwbare en bruikbare stuur- en verantwoordingsinformatie. Deze zal niet alleen financieel van aard zijn (zoals balans en winst- en verliesrekening), maar ook operationeel en strategisch.

Benodigde informatie

Bij veel bedrijven binnen de Mkb-branche zorgt vaak de administrateur voor het bijhouden van de financiële administratie. Rapportages kijken veelal terug op de voorgaande periode.

De directie heeft behoefte aan informatie die actueler is om dagelijks te kunnen sturen in het hier en nu. Dit betekent dat de klemtoon moet verschuiven van het strikt financiële naar aspecten van operationele en strategische aard: zijn de kosten i.o.m. hetgeen gebruikelijk is in de bedrijfstak, is voorraadbeheer efficiënt, zijn de lease-overeenkomsten van machines adequaat in looptijd en capaciteit, zijn er voldoende man-uren beschikbaar voor de beoogde omzet etc.

Hoe krijg ik die informatie?

Het in dienst nemen van een eigen business controller is in het Midden- en Kleinbedrijf vaak te duur. Wij zijn in staat binnen overzienbare tijd en binnen vooraf af te stemmen budget,  samen met u binnen uw onderneming te zoeken en te investeren in die zaken die uw controle over uw onderneming vergroten en het bedrijfsproces optimaliseren.

U bent weer in control.

Contact

Per onderneming moet er op maat geadviseerd worden binnen de hiervoor genoemde doelstellingen. Graag gaan wij dan ook met u het gesprek aan om samen met u het plan van aanpak te maken en het in control zijn tot een structureel kenmerk van uw onderneming te maken.

drs. Laureen van der Horst RA

E-mail: laureen.vanderhorst@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 24 49 54 67
Telefoon: 076 - 522 53 30
Neem contact op