Verkoop onderneming

De verkoop van een bedrijf is een complex proces. De verkoopprijs en verkoopvoorwaarden worden niet alleen bepaald door cijfers. Ook bedrijfsgrootte, marktpositie en marktontwikkelingen spelen een rol, naast het aantal mogelijke kopers, de timing van de verkoop en de aanpak in de onderhandelingen. Het verkoopproces start met een gedegen analyse van uw onderneming en een indicatieve waardering zodat u een indicatie heeft van de mogelijke opbrengst. Vervolgens bepalen we in overleg met u op welke wijze uw bedrijf in de markt wordt gezet en besteden wij aandacht aan het profiel van de potentiële koper. Zodra partijen haar interesse hebben getoond, zorgen wij ervoor dat de volgende stappen in het verkoopproces (onderhandelingen, opstellen overeenkomsten, begeleiden bij het due diligenceonderzoek) optimaal worden doorlopen. Bij verkoopbegeleiding werken wij nauw samen met uw accountant en belastingadviseur.

 

drs. Laureen van der Horst RA

E-mail: laureen.vanderhorst@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 24 49 54 67
Telefoon: 076 - 522 53 30
Neem contact op