Aankoop onderneming

Overweegt u een bedrijf over te nemen? In dat geval begeleiden wij u in het gehele traject. Het traject kan starten bij het vinden van de juiste onderneming, die past bij de kenmerken die voor u belangrijk zijn. En als u dit bedrijf al op het oog heeft, dan start onze begeleiding op dat moment. Uitgangspunt is steeds dat ieder bedrijf haar eigen specifieke kenmerken heeft. Een analyse en juiste beoordeling van de kansen en risico’s en de financiële performance is van cruciaal belang. Vanzelfsprekend beoordelen wij met u ook de mogelijkheden om in de toekomst waarde te creëren, immers dit kan een van uw doelstellingen zijn.

Onderhandelingen over de voorwaarden van de overname worden voorafgegaan door een indicatieve waardering van het over te nemen bedrijf. Op basis daarvan formuleren wij een realistisch voorstel met alle (rand)voorwaarden om tot een succesvolle transactie te komen. Vervolgens komen de onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligenceonderzoek en het opstellen van de overeenkomsten aan de orde en zorgen wij voor de aanvraag van een passende financiering. Hierbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de financiering van de koopsom. De financiering van het werkkapitaal van de onderneming en investeringen, die u nodig acht, alsook de juiste juridische en fiscale structuur worden hierbij meegenomen.

 

drs. Laureen van der Horst RA

E-mail: laureen.vanderhorst@witloxvcs.nl
Mobiel: 06 - 24 49 54 67
Telefoon: 076 - 522 53 30

 

Neem contact op