Partners

Specialistische zaken vragen om specialistische kennis. Vandaar dat we graag strategische samenwerkingen aangaan met professionals die onze dienstverlening complementeren. Op dit moment is dat:

Een zelfstandige en onafhankelijke adviesorganisatie gespecialiseerd in zakelijke financiële dienstverlening.
Zij onderscheidt zich vooral door haar creativiteit bij het oplossen van financiële vraagstukken.

Het creëren van duidelijkheid en het bieden van een sluitend advies en passende oplossingen voor financiële problemen en vraagstukken of nijpende situaties is anno nu vaak een complexe materie. Lorentzen ziet dit als haar missie en weet door te pakken waar traditionele banken en financiële instellingen pas op de plaats maken.
Zij adviseert  en begeleidt  zowel ondernemers als particulieren binnen diverse financiële disciplines. Denkt u daarbij aan:

  • Bedrijfsovernames: financieel advies bij zowel bedrijfsopvolging als bij overnames
  • Financiële planning: het nauwkeurig in kaart brengen van wat u nu bezit, wat u straks wilt kunnen doen en wat er minimaal nodig is om dat te kunnen realiseren
  • Kredieten en hypotheken: het schrijven van financieringsaanvragen en het begeleiden bij het tot stand komen van financieringen, waarbij niet alleen naar bancaire oplossingen gekeken wordt
  • Second opinion en quick scan: Een snelle beoordeling van de haalbaarheid van uw plannen (quick scan) en een beoordeling van door derden uitgebrachte voorstellen en adviezen (second opinion)  
  • Company Office: Lorentzen neemt u alle financiële en bedrijfsmatige zaken uit handen.