Partners

Specialistische zaken vragen om specialistische kennis. Vandaar dat we graag strategische samenwerkingen aangaan met professionals die onze dienstverlening complementeren. Op dit moment zijn dat:

Een zelfstandige en onafhankelijke adviesorganisatie gespecialiseerd in zakelijke financiële dienstverlening.
Zij onderscheidt zich vooral door haar creativiteit bij het oplossen van financiële vraagstukken.

Het creëren van duidelijkheid en het bieden van een sluitend advies en passende oplossingen voor financiële problemen en vraagstukken of nijpende situaties is anno nu vaak een complexe materie. Lorentzen ziet dit als haar missie en weet door te pakken waar traditionele banken en financiële instellingen pas op de plaats maken.
Zij adviseert  en begeleidt  zowel ondernemers als particulieren binnen diverse financiële disciplines. Denkt u daarbij aan:

  • Bedrijfsovernames: financieel advies bij zowel bedrijfsopvolging als bij overnames
  • Financiële planning: het nauwkeurig in kaart brengen van wat u nu bezit, wat u straks wilt kunnen doen en wat er minimaal nodig is om dat te kunnen realiseren
  • Kredieten en hypotheken: het schrijven van financieringsaanvragen en het begeleiden bij het tot stand komen van financieringen, waarbij niet alleen naar bancaire oplossingen gekeken wordt
  • Second opinion en quick scan: Een snelle beoordeling van de haalbaarheid van uw plannen (quick scan) en een beoordeling van door derden uitgebrachte voorstellen en adviezen (second opinion)  
  • Company Office: Lorentzen neemt u alle financiële en bedrijfsmatige zaken uit handen.

 

 

Mensen inspireren
Mensen inspireren en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en zo meerwaarde te creëren. Dat is onze missie! Als leer- en ontwikkelorganisatie willen wij een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en daardoor ook aan een betere wereld. We bieden mensen de ruimte en veiligheid voor het ontdekken van hun talenten. Daardoor kunnen ze deze ontwikkelen tot sterktes, hun ambities realiseren en zich blijven bewegen in een dynamische omgeving.

Het optimaal aanwenden van dit persoonlijke vermogen opent ongekende mogelijkheden. Het stelt ieder mens in staat om zijn persoonlijke doelen te bereiken en een positief verschil te maken. Zowel individueel als in teamverband, zowel professioneel als maatschappelijk.

Onze werkwijze
Onze werkwijze draait om het creëren van mogelijkheden en het maximaal benutten van talent. Daarbij hechten we veel waarde aan ondernemerschap. We stimuleren iedere professional dan ook om de verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkelproces te nemen.

Voor ons zijn leren en werken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij ondersteunen de professional door aan te sluiten bij zijn ervaring en werkpraktijk, en houden rekening met de doelstellingen van de organisatie waarin de professional werkzaam is.

Samen
Daarom ontwerpen onze leer- en ontwikkeladviseurs de blended trajecten samen met de opdrachtgever. We ontzorgen daarbij de leidinggevende door ondersteuning te bieden en werken samen door tools aan te reiken om het geleerde in de praktijk te borgen. Zo wordt leren een continu proces en ontstaat een lerende organisatie.

 

De reis van een lerende organisatie

ESF

 

De toekomst is al begonnen, zei Peter van der Wel tijdens één
van onze klantenbijeenkomsten. In zijn gelijknamige boek zet hij
zijn visie uiteen over de invloed van de ICT revolutie op ons
allemaal. Een revolutie die al grote gevolgen heeft voor de wereld
en de manier waarop wij leven, maar die nog veel grotere
veranderingen zal brengen in de nabije toekomst. Sterker nog,
naast de ICT revolutie gaan ook politieke, maatschappelijke en
economische bewegingen ervoor zorgen dat onze leefomstandig-
heden in een rap tempo blijven veranderen.

 

Als organisatie zien en ondervinden wij dit ook en hebben hierin
de noodzaak geïdentificeerd om flexibel mee te veranderen.
We zien dit als een reis, die we met al onze collega’s aan het
maken zijn. Daarbij houden we rekening met het feit dat onze werkomgeving aan het door ontwikkelen is. Zo zal een substantieel deel van onze huidige werkzaamheden in de toekomst geautomatiseerd zijn.

Betekent dit dat we rustig afwachten en langs de zijlijn de ontwikkelingen volgen? Nee, zeker niet. Wij zijn gezamenlijk op weg om onze dienstverlening naadloos aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen die onze klanten doormaken. Door middel van opleiding en training ontwikkelen wij de vaardigheden die hiervoor nodig zullen zijn.

Het doel van de reis is een lerende organisatie te zijn en te blijven. Een organisatie die zichzelf continue ontwikkelt en zichzelf daardoor blijft onderscheiden in haar dienstverlening.

Solide, slagvaardig, sociaal. Voor ons is de toekomst al begonnen. Reist u met ons mee?